Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nordest Trade Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 01.05.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nordest Trade Finland Oy
Y-tunnus: 2990059-8
Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 HELSINKI

info (at) nordest-trade.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Antti Martikainen
privacy (at) nordest-trade.com

3. REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– henkilön suostumus
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat muun muassa:
– henkilön nimi
– yrityksen nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– yrityksen www-sivuston osoite
– laskutustiedot
– verkkoyhteyden IP-osoite
– viestihistoria asiakkaan kanssa
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
– evästeet (ks. lisää tämän tietosuojaselosteen lopussa)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille, ellei se ole tämän sivuston ja palvelun ylläpitämisen kannalta välttämätöntä. Voimme kuitenkin luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tämän sivuston ja palvelun ylläpitämiseksi. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tämän sivuston ja palvelun ylläpitämiseksi, joitakin tietoja saatetaan luovuttaa muun muassa seuraaville kolmansille osapuolille (mukaan lukien seuraavien yhtiöiden konsernien mahdolliset muut yhtiöt):
Apple Inc. (US); Cloudflare, Inc. (US); Facebook, Inc. (US); Google, Inc. (US); Hostinger International, Ltd. (CY); Microsoft Corporation (US); Namecheap, Inc. (US).

Edellämainitut kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja omien tietosuojakäytänteidensä mukaisesti.
Edellämainittujen yhtiöiden lisäksi Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden luovuttaa henkilön tietoja myös muille kolmansille osapuolille ja yhteistyökumppaneille, mikäli se on tuotteen tai palvelun toimittamiseksi välttämätöntä tai muista syistä.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sivusto on SSL-suojattu, ja tietoturvan tarjoaa Cloudflare, Inc. Sivuston tiedot säilytetään turvallisesti palvelimilla, jotka omistaa Hostinger International, Ltd.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

SIVUSTON EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Mikä on eväste?
Eväste (joskus myös ”keksi” tai ”cookie”) on pieni tiedosto, joka varastoi tietokoneelle tietoa sivustosta, jolla kävijä on vieraillut. Evästeet auttavat sivustoja parantamaan palveluaan, arvioimaan sivuston kävijämääriä ja käyttöä, varastoimaan kävijöiden omia asetuksia ja tunnistamaan sivustolle palaavia kävijöitä.

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä www.nordest-trade.com -sivustolla (jäljempänä ”Sivusto”) ja ilmoittaa niiden käyttötarkoituksesta mahdollisimman nopeasti. Sivustoa käyttämällä sivustolla vieraileva henkilö hyväksyy Rekisterinpitäjän tavan käyttää evästeitä. On mahdollista asettaa selain estämään evästeet (tai estämään kolmansien osapuolten evästeet), mutta siinä tapauksessa Sivusto ei ehkä toimi täydellisesti. Sivustolla mainostavat kolmannet osapuolet saattavat myös käyttää evästeitä, mutta Rekisterinpitäjällä ei ole pääsyä niihin eikä voi hallita niitä.

Miksi Sivusto käyttää evästeitä?
Sivusto käyttää evästeitä tarjotakseen vierailijoilleen miellyttävämmän kokemuksen ja tuottaakseen palveluitaan. Vain Rekisterinpitäjä käyttää näitä henkilökohtaisia tietoja; niitä ei luovuteta muille osapuolille. Evästeiden avulla sivustomme muistaa kävijöidensä asetukset ja antaa mahdollisuuden mukauttaa Sivustoa. Evästeiden avulla Rekisterinpitäjä selvittää myös, mitä sivuja kävijät käyttävät eniten. Rekisterinpitäjä näkee esimerkiksi käyntien määrän tietyllä sivulla tai kuinka moni vierailija etenee ostoprosessin loppuun saakka. Näiden tietojen avulla ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä vierailijaa, mutta ne auttavat ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja parantamaan Sivuston palvelua.